Genel İngilizce | English Academy

Genel İngilizce

Genel İngilizce

Elemantary Seviyesi: Beginner seviyesinin bir üst seviyesi olan Elementary seviyesinde olan kişiler basit ingilizce kalıplarını bilmektedir. İngilizce kelime bilgisi Beginner seviyesine göre daha fazla olup, basit temel kalıplar ile kurulan cümleleri zorlanmadan anlayabilirler.

Pre-Intermediate Seviyesi: Bu grupta bulunan kişiler daha fazla kelime bilgisi ve daha fazla ingilizce kalıbına hakimdir. Karşısında tane tane konuşan kişiler olması durumunda konuşulan bir çok konuyu rahatlıkla anlayabilir ve zorlanmalarına rağmen yanıt verebilirler.

Intermediate Seviyesi: Bu grupta bulunan kişiler intermediate seviye grubunun ortasında bulunurlar. Daha fazla kelimeye ve daha fazla ingilizce kalıbına hakim olduklarında anlama konusunda pre-intermediate seviyesindeki kişiler gibi rahattırlar. Ancak konuşma konusu devreye girdiğinde pre-intermediate seviyesindeki kullanıcılardan çok daha iyi durumdadırlar.

Upper-Intermediate Seviyesi: Bu dil seviyesi Advanced dil seviyesinden önceki seviye ve intermediate seviyesinin son dil seviyesi olup diğer tüm dil seviyelerinden daha iyi durumdadırlar. Bu dil seviyesindeki kişiler kendilerine daha çok güvenir ve ana dili ingilizce olan insanlar ile akıcı olarak konuşabilirler. Bu gruptaki kişiler yurtdışına rahatlıkla gidip gelebilirler.

Advanced Seviyesi: Kelime ve gramer bilgisi en üst düzeyde olan seviye grubudur. Bu seviyede olan kişiler ingilizceyi akıcı derecede konuşabilir, karşısındaki kişi ne kadar hızlı konuşursa konuşsun anlayabilir ve rahatlıkla ingilizce kitapları okuyabilir.

Bu seviyeler haricinde bir de Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (The Common European Framework) olarak adlandırılan seviyelendirme bulunmaktadır. Bu seviyelendirme programında seviyeler Temel kullanıcılar için A1ve A2, orta seviyedeki kullanıcılar için B1 ve B2, ileri seviyedeki kullanıcılar için C1 ve C2 olarak belirlenmiştir.

Aşağıda yukarıda belirtilen dil seviyelerinin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması’ndaki karşılıklarını bulabilirsiniz.

Temel Seviye Kullanıcı (A1, A2): Beginner ve Elementary
Orta Seviye Kullanıcı (B1,B2): Pre-Intermediate ve Intermediate
İleri Seviye Kullanıcı (C1,C2): Upper-Intermediate ve Advanced

Aşağıda belirtilen seviyelerin Konuşarak Öğren Dil Eğitim Sistemi’nde uygulanan karşılıklarını bulabilirsiniz.

Konuşarak Öğren İngilizce Eğitim Seviyeleri

Starter 1 ve Starter 2 seviyeleri: Beginner seviyesi olup, bu seviyelerde öğrencilerimize basit kelimeler ve basit cümle yapıları Türkçe videolarla da desteklenerek öğretilmektedir. Konuşarak Öğren birebir canlı derslerin verildiği bir sistem olup ilk dersten itibaren öğrenciler eğitmenlerine karşılık vermeye başlamaktadır.

Beginner 1, Beginner 2, Beginner 3 ve Beginner 4 seviyeleri: Elementary seviyesi olup, bu seviyede öğrencilerimiz kelimeler ve cümle yapıları öğretilmektedir. Bu seviyeden itibaren öğrenciler günlük konuşma konuları üzerinden eğitmenleri ile konuşmaya devam ederler.

Intermediate 1, Intermediate 2 ve Intermediate 3 seviyeleri: Pre-Intermediate seviyesi olup, bu seviyede öğrencilerimiz kelime öğrenmeye ve daha zorlu cümle kalıpları ile cümleler kurmaya başlamaktadır.

Intermediate 4, Intermediate 5 ve Intermediate 6 seviyeleri: Intermediate seviyesi olup, konuşmanın daha akıcı hale gelebilmesi için günlük konuşmalar farklı cümle yapıları ile oluşturulmaktadır.

Intermediate 7, Intermediate 8 ve Intermediate 9 seviyeleri: Upper-Intermediate seviyesi olup, konuşmalar daha akıcı hale gelmiş ve birçok kelime neredeyse unutulmayacak(*) şekilde öğrenilmiştir.

Advanced 1 ve Advanced 2 seviyeleri: Advanced seviyesi olup, bu seviyedeki öğrencilerimiz derslerinde konuşmalarını daha akıcı hale getirmektedir.