IELTS Hazırlık Kursu | English Academy

IELTS Hazırlık Kursu

IELTS Hazırlık Kursu

 IELTS, British Council, University of Cambridge ve International Development Programme of Australian Universities tarafından geliştirilen bir dil sınavıdır. İngiltere, Avusturalya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkedeki yüksek öğretim kurumları ve Türkiye’de bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarından muaf olmak için ve  bunun yanı sıra bazı kurumlarda çalışanların İngilizce seviyesini ölçmek için kullanılan bir sınavdır. IELTS'in Genel ve Akademik olmak üzere iki farklı sınavı vardır ancak yüksek öğrenim için geçerli olan  Akademik IELTS'dir. Kağıt üzerinde (Paper based) yapılan IELTS sınavı dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere 4 bölümden oluşur.

IELTS sınavına İngilizce seviyesi ileri düzeye ulaşmış herkes katılabilir.  

IELTS, öncelikle  üniversitelerine yabancı dilde devam edecek, yurt dışında eğitim alacak, yüksek lisans yapacak ve master programlarına katılacak öğrenciler tarafından tercih edilmekle beraber iş dünyasında da işe giriş , statü-maaş artışı ve  performans değerlendirmelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Yaş, Millet ve cinsiyet ayrımı olmamakla birlikte bu sınavda geçme veya kalma kavramı olmadığı için İngilizce seviyesi düşük olunsa bile katılabilinmektedir. IELTS dünya çapında 135 ülkede 7.000'in üzerinde kuruluş tarafından kabul edilir. Bunların arasında; üniversiteler, göçmen büroları, devlet daireleri, meslek kuruluşları ve uluslararası şirketler yer almaktadır. IELTS Sınavı ielts.org sitesinde belirlenen sınav merkezlerinde yine ielts.org daha önce adresinde ilan edilen tarihlerde iki oturum olarak uygulanır. Başvuruların online gerçekleştirebilmesi için sınav ücretinin bankaya ödenmesi gerekmektedir.

IELTS Online başvuru formunda sınav tarihi seçip, istenen kişisel bilgilerinizi doldurulduktan sonra sınav başvurusu ve sınava ilişkin tüm iletişim e-mail yoluyla gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla başvurular tamamlanmadan, e-mail adresinin doğruluğu bir kez daha kontrol edilmelidir.Sınav ücretleri sınav merkezlerine göre değişmektedir. Bununla birlikte  sınav ücreti Adana, Ankara ve İzmir’ de ki sınav merkezleri için 295 tl İstanbul’ da ki sınav merkezleri için  345 tl’ dir. Toplam test süresi 2 saat 45 dakikadır. The Dinleme, Okuma ve Yazma sınavları tek bir seansta gerçekleştirilir. Konuşma testi ise en fazla 7 gün arayla olmak kaydıyla ayrı yapılır.  IELTS sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır

IELTS sınavı reading, listening, writing ve speaking olmak üzere 4 bölümden oluşur.

Listening bölümü:

Diyaloglardan oluşan 30 dakikalık bir bölümdür. Dört ayrı bölümden oluşur ve her bölümden önce katılımcılara farklı diyaloglar dinletilir ve bunun ardından sınavda yer alan sorulara incelemeleri için süre verilir.

 

AKADEMİK - DİNLEME (Her bölüm bir sefer dinlettirilir. Birçok farklı ses ve native aksan kullanılır)

Zamanlama

Yaklaşık 30 dakika (+10 dakika geçiş süresi)

Sorular

40 soru vardır. Çeşitli soru tiplerinden seçilen sorular kullanılmaktadır: çoktan seçmeli, eşleştirme, plan/harita/diagram adlandırma, form doldurma, not tamamlama, tablo tamamlama, akış diyagramı tamamlama, özet tamamlama, cümle tamamlama, kısa cevap soruları.

 Bölümler

 

Bölüm 1:

 

sosyal bir çevrede geçen iki kişilik bir diyalogdan oluşmaktadır. (söz gelimi, emlakçıda geçen bir diyalog)

 

Bölüm 2:

 

Günlük sosyal bir çevrede geçen bir monologdur. (söz gelimi, lokal tesisler üstüne bir konuşma veya bir konferansta verilecek yemeğin düzenlenmesi)

 

Bölüm 3:

 

Eğitim ve öğretim içerikli 4 kişiye kadar çıkabilen bir konuşma şeklindedir. (sözgelimi, bir üniversite okutmanı ve öğrencinin bir ödev hakkında tartışması veya bir grup öğrencinin bir araştırma ödevi hakkında konuşması)

 

Bölüm 4:

Akademik bir konu hakkında bir monologdur. (sözgelimi, üniversite konferansı)

Yetenek Değerlendirmesi

Ana fikri anlama, olaylara dayalı bilgi, konuşmacının fikrini, amacını ve tutumunu anlama ve bir tartışmanın gelişimini takip edebilmeyi içeren çeşitli dinleme yetenekleri değerlendirilir.

Puanlandırma

Herbir doğru cevap 1 puandır. 40 üzerinden puanlar IELTS 9 şeritlik ölçeğe (9 band scale) dönüştürülür. Sonuçlar bütün ve yarım şerit(band) içinde bildirilir.

 

Reading bölümü: 

Toplam 60 dakikadan oluşmaktadır. Sorular çoktan seçmeli olup, metinler; kitap, dergi ve gazete alıntılarından oluşur.

 

AKADEMİK - OKUMA

Zamanlama

60 dakikadır. (fazladan geçiş süresi verilmez)

Sorular

40 soru vardır. Çeşitli soru tiplerinden seçilen sorular kullanılmaktadır: çoktan seçmeli, verilen bilgiyi tespit etme, (True/False şıkları verilmez), yazarın görüşlerini, iddialarını tespit etme (Yes/No verilmez), bilgileri eşleştirme, başlıkları eşleştirme, parçaları eşleştirme, cümle sonlarını eşleştirme, cümle tamamlama, özet tamamlama, not tamamlama, akış diyagramı tamamlama, diyagram adı tamamlama/doldurma, kısa cevap soruları

Bölümler

 

Bölüm 1:

Her bir bölüm uzun bir metin içerir. Metinler orjinaldir (authentic) kitaplardan, gazetelerden, dergilerden alınmıştır. Uzman olmayan okuyucular için yazılmışlardır ve herkesin ilgi alanı üzerine akademik konular hakkındadırlar. Metinler, lisans, yükseklisans dersi alan veya profesyonel kariyer* arayan adaylar için uygun ve geçerlidir. Metinler betimleyici ve olgusaldan, analitik ve dolambaçlıya çeşitlilik göstermektedir. Metinler diyagram, grafik ve ilüstrasyon şeklinde yazısız materyallar içerebilir. Metinler teknik terimler içeriyorsa basit bir sözlük listesi verilir.

Bölüm 2:

Her bir bölüm uzun bir metin içerir. Metinler orjinaldir (authentic) kitaplardan, gazetelerden, dergilerden alınmıştır. Uzman olmayan okuyucular için yazılmışlardır ve herkesin ilgi alanı üzerine akademik konular hakkındadırlar. Metinler, lisans, yükseklisans dersi alan veya profesyonel kariyer arayan adaylar için uygun ve geçerlidir. Metinler betimleyici ve olgusaldan, analitik ve dolambaçlıya çeşitlilik göstermektedir. Metinler diyagram, grafik ve ilüstrasyon şeklinde yazısız materyallar içerebilir. Metinler teknik terimler içeriyorsa basit bir sözlük listesi verilir.

Bölüm 3:

Her bir bölüm uzun bir metin içerir. Metinler orjinaldir (authentic) kitaplardan, gazetelerden, dergilerden alınmıştır. Uzman olmayan okuyucular için yazılmışlardır ve herkesin ilgi alanı üzerine akademik konular hakkındadırlar. Metinler, lisans, yükseklisans dersi alan veya profesyonel kariyer arayan adaylar için uygun ve geçerlidir. Metinler betimleyici ve olgusaldan, analitik ve dolambaçlıya çeşitlilik göstermektedir. Metinler diyagram, grafik ve ilüstrasyon şeklinde yazısız materyallar içerebilir. Metinler teknik terimler içeriyorsa basit bir sözlük listesi verilir.

Beceri Değerlendirme

Anafikri anlamaya yönelik okuma, özetlemeye yönelik okuma, detayları yakalama amaçlı okuma; çıkarımları anlama, imaları anlama, yazarın fikirlerini, tavrını ve amacını anlama ve bir tartışmanın gelişimini takip edebilmeyi içeren çeşitli okuma yetenekleri değerlendirilir.

Puanlama

Herbir doğru cevap 1 puandır. 40 üzerinden puanlar IELTS 9 şeritlik ölçeğe(9 band scale) dönüştürülür. Sonuçlar bütün ve yarım şerit(band) içinde bildirilir.

 

Writing bölümü:

Toplam iki test'den oluşup 60 dakika sürmektedir. Testte bir tablonun yorumlanması ya da seçilen bir başlıkta kompozisyon yazılması istenmektedir. Yazılarda dikkat edilen özellikler konuların açıklayıcı ve iyi bir şekilde desteklenmiş olmalarıdır.

 

ACADEMIC - WRITING

Zamanlama

60 dakika

Açıklama

Toplam iki test'den oluşup 60 dakika sürmektedir. Adayların Test 1 için en az 150 kelime Test 2 için en az 250 kelime yazmaları gerekmektedir.

Bölümler

 

Bölüm 1:

Adaylara grafik, tablo, liste veya diyagram sunularak, verilen bilgiyi kendi kelimeleri ile tarif etme, özetleme veya açıklamaları istenilir. Veriyi, bir sürecin basamaklarını, bir nesneyi veya olayı tarif etmeleri, birşeyin nasıl geliştiğini açıklamaları veya tarif etmeleri istenebilinir.

Bölüm 2:

Adaylardan kendilerine sunulan bir perspektif, tartışma konusu ya da bir sorun hakkında makale yazmaları istenir. Genel kültür alanından sunulan makale konusu, akademik ya da profesyonel amaçla sınava giren adaylara uygun ve kolayca anlaşabilir seviyededir

Beceri Değerlendirme

İki bölümde de adaylar içeriğe uygun cevaplar yazma, fikirleri organize etme, uygun, doğru kelime ve dilbilgisi kullanımı yönünden değerlendirilir.

Bölüm 1'de, verilen teste bağlı olarak, bilgileri organize etmeleri, sunmaları ve kıyasmala yapma yetenekleri yönünden değerlendirilirler; verilen bir bilgiyi, bir sürecin aşamalarını, bir şeyin nasıl çalıştığını veya bir olayı ya da nesneyi tanımlamaları veya açıklamaları istenebilir.

Bölüm 2'de, verilen teste bağlı olarak, adaylar bir soruna çözüm bulmaları, fikir sunmaları ve o fikri haklı çıkarmaları, bir olayı karşılaştırmaları veya kıyaslamaları, fikir beyan etmeleri; fikirleri değerlendirmeleri ve tartışmaları, kanıtlamaları veya münazara etmeleri yönünden değerlendirilir.

 

 

Puanlama

Adayların her bölümdeki performansları sertifikalı IELTS ayırtmanları tarafından dört IELTS Yazma Ölçüm Tanımlarına (bölümü tamamlama, cevaplama, tutarlı ve bağlantılı olma, kelime kaynağı, dilbilgisi oranı ve doğruluğu) açısından değerlendirilir. Bölüm 2 Yazı puanlamasına Bölüm1'in iki katı kadar katkı sağlar.

 

 

 

Speaking Bölümü:

Speaking bölümü bire bir mülakat şeklinde yapılmaktadır. Speaking bölümünün toplam süresi 11/14 dk arasında olup  ayrı bir oturum şeklinde yapılmaktadır. Birinci bölümde aday kendisine sorulan günlük sorulara cevap verirken ikinci bölümde ise adaydan belirli bir konu hakkında konuşması istenir. Daha sonra da aday, bu konu hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap verir. Speaking bölümü test merkezine bağlı olarak yazılı sınav öncesi veya sonrası yapılabilmektedir.

 

AKADEMİK - KONUŞMA

Zamanlama

11-14 dakika

Görevler

Uzmanla sözlü olarak yapılan 3 aşamalı bir testtir. Konuşma sınavı kayda alınır.

Test Bölümleri

 

Bölüm 1: Giriş ve mülakat

(4-5 dakika)

Uzman kendisini tanıtır ve adaydan kimliğini doğrulamasını ve kendisini tanıtmasını ister. Uzman daha sonra ev, aile, iş, dersler ve ilgi alanları gibi genel ve bilinir konularla alakalı sorular sorar.

Bölüm 2: Bireysel konuşma (3-4 dakika)

Uzman adaya belirli bir konu ve o konuya dair aday tarafından çıkarılması gereken bir mesaj içeren bir görev kartı sunar.

Adaya konuşması ile alakalı düşünmesi için 1 dakika verilir. Ayrıca adayın not alması için kendisine bir kalem ve kağıt verilir.

Aday konu ile alakalı 1-2 dakika konuşur. Daha sonra uzman konu ile alakalı 1-2 soru sorar.

Bölüm 3: Karşılıklı konuşma

 (4-5 dakika)

Uzman bölüm 2’de sunulan görev kartı ile alakalı daha fazla sorular sorar. Sorular adayın konu ile alakalı daha özet fikirler tartışıp üretebilmesine yönelik hazırlanmıştır.

Beceri Değerlendirme

Günlük konular hakkında fikir beyan etme, bilgi sunma ve farklı olaylar hakkında sorulan çeşitli soruları cevaplama, verilen konu hakkında doğru dil kullanarak ve fikirleri düzgün organize ederek konuşma, fikirleri sunma ve haklı çıkarma, olayları analiz etme, tartışma gibi yetenekleri içeren geniş çaplı konuşma becerileri değerlendirilir.

Puanlama

Adayların performansları test boyunca sertifikalı IELTS ayırtmanları tarafından dört IELTS Konuşma Ölçüm Tanımlarına göre (Akıcı konuşma, tutarlılık, sözlüksel kaynak, doğru ve uygun dilbilgisi kullanımı ve telafuz) değerlendirilir.

Testin skoru 0 ile 9 puan arasındadır. Testin Listening, Reading, Writing and Speaking bölümleri için ayrı ayrı 0 ile 9 puan arasında bir puanlama yapılır. IELTS ‘e  göre her puanlama grubu farklı bir  İngilizce yeterlilik düzeyine karşılık gelir.

9 - Expert User
Dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır: doğru, akıcı konuşma ve anlama becerisine sahiptir.

8 - Very Good User
Dil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar dışında tam bir hakimiyeti vardır. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.

7 - Good User
Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır.

6 - Competent User
Bazı hatalar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili etkili kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizceyi kullanabilir.

5 - Modest User
Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır.

4 - Limited User
İlgisi dahilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar.

3 - Extremely Limited User
Sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde genellikle zorluk yaşar.

2 - Intermittent User
En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek bildigi konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta zorluk çeker.

1 - Non User
Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.