KİDS GROUPS | English Academy

KİDS GROUPS

KİDS GROUPS

 

Bilim çevreleri, çocukların zihinsel ve duyusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda çok daha etkin sonuçlar vereceği kanaatini taşımaktadır. Avrupa’da yabancı dil öğretimi, bu bağlamda ele alınması gereken yaş faktörü, ilköğretimin ilk kademesindeki çocuklarımızın bilişsel, iletişimsel ve eğitbilimsel özellikleri göz önünde bulundurularak uygulanması gereken yabancı dil öğretim yöntem ve teknikleri, ve yabancı dil öğretmenlerinin sınıf içinde özenle oluşturacakları eğitbilimsel etmenler ingilizce eğitiminde çocuklarımızın düzgün telafuzla konuşmasına ve ikendisini ifade etmesine yardımcı olacaktır.