Uluslararası Eğitim | English Academy

Uluslararası Eğitim

Uluslararası Eğitim

 

Eğitim için yurtdışına gitmek; dünyanın en etkileyici ve çok boyutlu şehirlerinden birinde  yeni bilgi ve bakış açılarıyla donanmak; farklı kültürleri ve gelenekleri gözlemlemek; akademik hayata, iş hayatına ve gündelik yaşama dair pek çok yeni şey öğrenmek ve yaşam  deneyimlerini zenginleştirmek anlamına geliyor. Yurtdışı deneyimi yaşamanın, insanın kariyeri, akademik hayatı ve kendisi hakkında derin bir bilgi edinmesini sağladığı kuşkusuzdur.Biz de tüm toplumsal kesimlere (çocuklara,gençlere ve yetişkinlere) yurtdışında güvenli ve çağdaş bir eğitimin kapılarını açan,bu amaçla çalışmalar yapan bir kurumuz. Yaptığımız çalışmalar iki başlıkta toplanabilir:

  1. Londra’daki ‘’Docklands Academy London’’ adlı okulumuzda İngilizce dil eğitimleri vermek, mesleki sertifika programları uygulamak, ön lisans ya da lisans tamamlama çalışmaları yapmak ve yüksek lisans eğitimleri vermek.
  2. Yurtdışından  Türkiye’ye gelerek üniversite eğitimi almak isteyen  öğrencilerin eğitim organizasyonlarını gerçekleştirerek operasyonel işlemlerini düzenlemek.

 

Yurtdışında Eğitimin Avantajları

Yurtdışında okumanın birçok faydası olacaktır. Ancak bunlardan bazıları diğerlerinden daha fazla öne çıkıyor;

           İngilizce’yi ana dili İngilizce olan bir ülkede öğrenmek: ‘’Anlıyorum ama      konuşamıyorum’’ ya da ‘’Ben İngilizce öğrenemiyorum’’ söyleminden ‘’İngilizce yurtdışında öğrenilir.’’ söylemine geçmenin haklılığı gerçekten İngiltere’de dil eğitimi aldığınızda kanıtlanır. Özellikle İngiltere’de ve diğer ana dili İngilizce olan ülkelerde dil eğitimi almak, dili tüm ayrıntılarıyla öğrenmeyi kaçınılmaz kılar.

  • Mezuniyet Sonrası için Hazırlık: Lise,Ön lisans ya da lisans programlarından mezun olduktan sonra lisans,yüksek lisans ya da doktora gibi bir sonraki aşamaya geçmek ya da yurt dışında çalışabilmek için en az bir yabancı dile hakim olmak gerekiyor. Yurtdışında geçen süre en az bir yabancı dile tamamen hakim olmayı sağlayacaktır. Farklı bir dilde akademik araştırmalar yapma, konuşma ve yazma gibi dil becerilerini geliştirmek için o dilde eğitim almak ve diğer insanlarla iletişim kurmak en iyi yoldur.
  • İş Hayatına Hazırlık: Farklı kültürlere sahip insanlarla iletişim kurmak, farklı politik ve ekonomik yapıları, sosyal ve kültürel normları öğrenmek, küresel meseleler hakkında daha geniş bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olacaktır. Yurtdışında kazanılan deneyimler, dil becerilerinin ve kültürler arası iletişim kurma yeteneğinin gelişmesini sağlayacak, iş hayatında da rekabet edebilirlik gücünü yükseltecektir.
  • Bağlantı Geliştirmek: Yurtdışında geçirilen dönem, yeni bağlantılar geliştirmek konusunda yardımcı olacaktır. Eğitim süresi boyunca yaşanılan yerde tanışılan yeni insanlar hem farklı kültürleri tanımayı hem de  farklı geçmişe ve kültürel yapıya sahip insanlarla daha kolay iletişim kurmayı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra akademik hayatta ve  kariyer hedeflerinin gerçekleşmesinde rehberlik eden  insanlarla özel ilişkiler kurabilmek konusunda da  faydalı olacaktır.
  • Kişisel Gelişim ve Kendini Tanımak: Daha önce ailesinden ayrı yaşamayan bireylerin, kendi başına yaşamayı öğrenmeleri ve kendi ayaklarının üzerinde durmak konusunda kendi yöntemlerini geliştirmeleri için yurtdışında okumak, zengin bir deneyim olanağı sağlayacaktır. Yurtdışında geçirilen süre, yeni yetenekler keşfetmek, kendini daha iyi tanımak ve diğer kültürler ile kendi kültürü arasındaki farklılık ve benzerlikleri fark etmek konusunda yardımcı olacaktır. Bunların yanı sıra ister istemez yeni durumlara ve ortamlara adapte olmak zorunda kalmak, hayata karşı daha hazırlıklı olmayı ve bu konuda bireyin kendisini geliştirmesini ve olgunlaşmasını sağlayacaktır.